Mladí hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Třebeš organizuje a vede kroužek mladých hasičů. Kroužky se konají v naší zbrojnici každou středu a čtvrtek od 17:00.

Ve středu kroužek navštěvují mladší hasiči a ve čtvrtek starší a dorost.

Jestli i ty se chceš stát mladým hasičem, můžeš se dostavit na naši zbrojnici ve Třebši v uvedených dnech a časech, nebo kontaktovat hlavního vedoucího dětí Danielu Rybaříkovou na telefon 724 079 669.

 

.

Těšíme se na nové členy v našem týmu!