Výjezdová jednotka

Jméno Funkce Kurzy

Tater Pavel

Velitel jednotky

VK, MP, SK, VMP, DT, ZZZ,L-Instr.

Hruška Lukáš

Zástupce velitele jednotky

VK, SK,DT,ZZZ

Brixi Lukáš

Hlavní strojník

SK, MP, DT

Slezák Josef

strojník

SK

Špičan Vít

Velitel dužstva

VK, MP, SK, DT, ZZZ,

Rybaříková Ilona

Strojník

SK, MP, DT, ZZZ,TCH

Petřík Miroslav

Strojník

SK

Müller Jan

technik DT

ZZZ,DT,TCH,MP

Žoček Radek

Hasič-zdravotník

ZZZ,ZOP

Kořínek Jan

Strojník

SK,DT,MP

Velinský Pavel

Strojník

SK,DT,MP

Moravec Pavel

Hasič

DT

Pavlík Jan

Hasič

ZOP,DT

Rudolf  Martin

Hasič

ZOP,DT

Hlaváč David

Hasič

ZOP,DT

Pešek Jarmil

Hasič

ZOP

Randa Michal

Hasič

ZOP

Blecha Jan Hasič ZOP

 

Zkratka Vysvětlivka
ZOP Základní odborná příprava
VK Velitelský kurz
SK Strojní kurz
VMP Vůdce motorových plavidel
DT Nositel dýchací techniky
MP Obsluha motorových pil
TCH Technik jednotky
ZZZ Zdravotní kurz
L Lezecký kurz
Instr. Instruktor